İstanbul İktisat Kongresi

İstanbul İktisat Kongresi

İstanbul İktisat Kongresi, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ile TASAM BGC tarafından “Geleceğin Ekonomisinde Türkiye ve Sosyal Ahlâk Kodu” ana temasıyla 09-10 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek

09 Aralık 2021 Perşembe sabahı saat 09.00’daki açılış konuşmaları ile başlayacak ve iki gün sürecek Kongre, Kovid-19 salgınında çıkan son varyant(lar)ın oluşturduğu çekincelerin, teyit ve katılımları etkilemesini önlemek adına – çevrimiçi olarak yapılacak. Kongre internete bağlanılabilen her yerden TASAM’ın https://www.youtube.com/c/TasamOrg bağlantısı kullanılarak canlı takip edilebilecek.

Açılış konuşmalarını TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel AŞAN ve Eski Hazine Müsteşarı Mahfi EĞİLMEZ’in yapacağı Kongre’nin sunuşunu ise Prof. Dr. A. Sedat AYBAR gerçekleştirecek.

Ayrıntılı bilgi ve program için lütfen tıklayınız
https://bit.ly/3Ga8QDI

Metodoloji

Enstitü’nün kuruluş esaslarının ve çok boyutlu işbirliği imkânlarının belirlenmesi için gerekli fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ardından Enstitü merkezinin kurulması, araştırma ve incelemeler ile projelerin oluşturulması ve projelerin icrası gerçekleştirilecektir.

Kapsam

Türkiye’nin finans ve bankacılık sektörü, yasal, kurumsal ve teknik altyapı ile yetişmiş insan gücü açısından önemli bir noktaya gelmiştir. Türk finans ve bankacılık sektörü, Avrupa Birliğine (AB) en uyumlu mevzuata ve teknolojik donanıma sahip ve AB finans kurumları ile bütünleşmeye en hazır sektördür. Bu bağlamda Banka ve banka dışı finans sektörü, Türk ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmelere paralel olarak gösterdiği istikrarlı gelişme ile en modern teknoloji ve güvenlik önlemlerini yeni yönelim ve yaklaşımlar biçiminde Türkiye ekonomisinin emrine sunmuştur.

Stratejik Araştırmalar, Yayınlar ve Raporlar

Uluslararası ve Bölgesel Ağların Kurulumu ve Sürdürülmesi

Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler

Stratejik Vizyon Eğitimleri ve Teknik Geziler

STK tüzel kişiliği ile tarafsız ve bağımsız bir “düşünce kuruluşu” olarak on yıl önce kurulan TASAM, kıta bazında Afrika, Asya, Avrupa, Latin AmerikaKarayipler ve Kuzey Amerika,bölge bazında Balkanlar, Orta Doğu, KaradenizKafkas ve Akdeniz alanlarına odaklanırken kimlik bazındaise Türk Dünyası ve İslamDünyası alanlarında çalışmalar gerçekleştirmektedir. 100 ülkeye varan etkinliği ile TASAM çalışmalarına; ana yönetim, enstitüler ve projelerin bilim, akil kişiler ve diğer çalışma kurullarında yüzlerce saygın, duayen isim ciddi katkılar sunmaktadır.
Koordinatör

TASAM bugüne dek; Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü, Afrika Enstitüsü, İslam Ülkeleri Enstitüsü, Siyasal İletişim Enstitüsü, Kamu Diplomasisi Enstitüsü, Çevre ve Şehir Enstitüsü, Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü, Enerji, Su ve Gıda Enstitüsü ve Türkiye Turizm Enstitüsü gibi kurumları ülkemize kazandırmıştır. Ayrıca; Dünya Türk Forumu, Dünya İslam Forumu, Balkan İletişim Ağı Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kalkınma ve İşbirliği Platformu Türkiye Nükleer Teknoloji Platformu gibi ağları kurucu ve koordinatör olarak işletmektedir.
Koordinatör

Türkiye’nin finans ve bankacılık sektörü, yasal, kurumsal ve teknik altyapı ile yetişmiş insan gücü açısından önemli bir noktaya gelmiştir. Türk finans ve bankacılık sektörü, Avrupa Birliğine (AB) en uyumlu mevzuata ve teknolojik donanıma sahip ve AB finans kurumları ile bütünleşmeye en hazır sektördür. Bu bağlamda Banka ve banka dışı finans sektörü, Türk ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmelere paralel olarak gösterdiği istikrarlı gelişme ile en modern teknoloji ve güvenlik önlemlerini yeni yönelim ve yaklaşımlar biçiminde Türkiye ekonomisinin emrine sunmuştur.
Kapsam