Metodoloji

Metodoloji Enstitü’nün kuruluş esaslarının ve çok boyutlu işbirliği imkânlarının belirlenmesi için gerekli fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ardından Enstitü merkezinin kurulması, araştırma ve incelemeler ile projelerin oluşturulması ve projelerin icrası...

Hedef Kitle

Hedef Kitle Finans Bankacılık ve Kalkınma Enstitüsü Başbakanlık T.C. İçişleri Bakanlığı T.C. Maliye Bakanlığı T.C. Ekonomi Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı T.C Merkez Bankası Kamu Bankaları (Ziraat, Halk, Vakıflar...

Sektör Paydaşları

Sektör Paydaşları Finans Bankacılık ve Kalkınma Enstitüsü Kamu Kurumları Devlet Bankaları İstanbul ve Dünya Borsaları Özel Yerli, Yabancı ve Çok Uluslu Bankalar Özel Yerli, Yabancı ve Yabancı Ortaklıklı Finans Kurumları Özel Yerli, Yabancı ve Yabancı Ortaklıklı Finans...

Alanlar

Alanlar Genel Alanlar / Spesifik Alanlar  Stratejik Araştırmalar, Yayınlar ve Raporlar  Uluslararası ve Bölgesel Ağların Kurulumu ve Sürdürülmesi  Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler  Stratejik Vizyon Eğitimleri ve Teknik Geziler Spesifik Alanlar Türkiye...

Kapsam

Kapsam Türkiye’nin finans ve bankacılık sektörü, yasal, kurumsal ve teknik altyapı ile yetişmiş insan gücü açısından önemli bir noktaya gelmiştir. Türk finans ve bankacılık sektörü, Avrupa Birliğine (AB) en uyumlu mevzuata ve teknolojik donanıma sahip ve AB finans...

Koordinatör

Proje’nin koordinatörlüğünü Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) üstlenmektedir. STK tüzel kişiliği ile tarafsız ve bağımsız bir “düşünce kuruluşu” olarak on yıl önce kurulan TASAM, “kıta...