Hedef Kitle

Finans Bankacılık ve Kalkınma Enstitüsü
 • Başbakanlık
 • T.C. İçişleri Bakanlığı
 • T.C. Maliye Bakanlığı
 • T.C. Ekonomi Bakanlığı
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı
 • T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 • Hazine Müsteşarlığı
 • T.C Merkez Bankası
 • Kamu Bankaları (Ziraat, Halk, Vakıflar Kalkınma)
 • Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı
 • Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
 • İhracat Genel Müdürlüğü | İthalat Genel Müdürlüğü
 • Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
 • Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü
 • Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü
 • Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
 • Türkiye’de Hizmet Veren Tüm Bankalar, Finans Kurumları, Sigorta Kurumları
 • Sektörel Eğitim Veren Resmi, Özel ve Sivil Kurumlar
 • Düşünce Kuruluşları
 • İlgili Sivil Toplum Kuruluşları
 • Sektörel ve Mesleki Birlikler
 • İl Özel İdareleri
 • Yerel Yönetimler
 • Dost ve Müttefik Ülkelerin Denk ve Benzer Kurumları