Proje’nin koordinatörlüğünü Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) üstlenmektedir. STK tüzel kişiliği ile tarafsız ve bağımsız bir “düşünce kuruluşu” olarak on yıl önce kurulan TASAM, kıta bazında AfrikaAsyaAvrupaLatin Amerika – Karayipler ve Kuzey Amerika, “bölgebazında BalkanlarOrta DoğuKaradeniz – Kafkas ve Akdeniz alanlarına odaklanırken kimlik bazında” ise Türk Dünyası ve İslamDünyası alanlarında çalışmalar gerçekleştirmektedir. 100 ülkeye varan etkinliği ile TASAM çalışmalarına; ana yönetim, enstitüler ve projelerin bilim, akil kişiler ve diğer çalışma kurullarında yüzlerce saygınduayen isim ciddi katkılar sunmaktadır. TASAM bugüne dek; Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü, Afrika Enstitüsü, İslam Ülkeleri Enstitüsü, Siyasal İletişim Enstitüsü, Kamu Diplomasisi Enstitüsü, Çevre ve Marka Şehir Enstitüsü, Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü, Biyomimikri Enstitüsü, Enerji, Su ve Gıda Enstitüsü ve Türkiye Turizm Enstitüsü ile Eğitim Sanayi ve Teknoloji Enstitüsü, Finans Bankacılık ve Kalkınma Enstitüsü, İnovasyon ve İnsani Kalkınma Enstitüsü, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Enstitüsü, Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum Enstitüsü, Ulaşım Lojistik ve Kalkınma Enstitüsü  gibi kurumları ülkemize kazandırmıştır. Ayrıca; Düşünce Kuruluşları Türkiye Diyaloğu, Dünya Türk Forumu, Dünya İslam Forumu, İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu, Balkan İletişim Ağı Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kalkınma ve İşbirliği Platformu Türkiye Nükleer Teknoloji Platformu gibi ağları kurucu ve koordinatör olarak işletmektedir. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 ve Türkiye 2053 Projeleri kapsamında “Finans Bankacılık ve Kalkınma” ile diğer Stratejik Lokomotif Sektörler ve “Finans Diplomasisi” temalı Sektörel Diplomasi İnşası çalışmalarını, Stratejik Vizyon Geliştirme ile Türkiye Yönetim ve Deneyim Programlarını yüksek katılım ve geri dönüşlerle sürdürmektedir.